Skip to content

Om oss

Vårt uppdrag

Inom vår marknadsledande koncern är vårt uppdrag att skapa ökat värde genom att driva en hållbar och kostnadseffektiv utveckling och produktion av stålstommar.

Vår vision

Vår vision är att vara en ledande partner på marknaden där vi som kompetenscentrum kan utveckla våra produkter och hela värdekedjan för att ständigt stärka vår konkurrenskraft ytterligare.